Illinois

House District 12

Representative Margaret Croke (D)


Credit Unions Members >
Credit Union % CU Members Living in District # of Members # of Branches in District
Alliant CU - IL 0.27 % 1,122 0
Credit Union 1 - IL 0.39 % 756 0
Michigan State University FCU - MI 0.11 % 385 0
Baxter CU - IL 0.11 % 313 0
Great Lakes CU - IL 0.26 % 309 0
Consumers Credit Union - IL 0.15 % 291 0
American Airlines FCU - TX 0.08 % 242 0
Chicago Patrolmen's FCU - IL 0.41 % 179 0
First Northern Credit Union - IL 0.81 % 177 0
Digital Federal Credit Union - MA 0.02 % 171 0
HealthCare Associates CU - IL 0.40 % 144 0
Purdue FCU - IN 0.19 % 118 0
CEFCU - IL 0.03 % 118 0
Chicago Municipal ECU - IL 0.54 % 115 0
First Tech FCU - CA 0.03 % 110 0
Notre Dame FCU - IN 0.19 % 107 0
Total 4,657